Izjava o zaštiti privatnosti

Izjava o zaštiti privatnosti

na mrežnim stranicama Udruženja proizvođača piva, slada i hmelja Hrvatske gospodarske komore
(u daljnjem tekstu „Izjava o zaštiti privatnosti“)

Udruženje proizvođača piva, slada i hmelja Hrvatske gospodarske komore, koje okuplja sedam članica – Zagrebačku pivovaru, HEINEKEN Hrvatska, Carlsberg Croatia, Pivovaru Osijek, Pivovaru Daruvar, Istarsku pivovaru i Sladaru Slavonija Slad, a u unutar Udruženja djeluje i Grupacija malih nezavisnih pivovara (u daljnjem tekstu „Udruženje“), poštuje vašu privatnost, štiti vaše osobne podatke u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka i temelji svoje mrežne stranice na tehnologijama koje pružaju povjerljivo i sigurnije mrežno iskustvo.

 

Ova Izjava o zaštiti privatnosti odnosi se na prikupljanje i obradu vaših osobnih podataka koji se prikupljaju korištenjem mrežnih stranica www.udruzenjepivara.hr (u nastavku: „Mrežne stranice“).

 

Korištenjem Mrežnih stranica suglasni ste s načinom prikupljanja i obrade osobnih podataka opisanim u ovoj Izjavi o zaštiti privatnosti.

Prikupljanje, obrada i svrha obrade osobnih podataka

 

Kako bi održalo funkcionalnost Mrežnih stranica, unaprijedilo korisničko iskustvo i omogućilo komunikaciju s korisnicima, Udruženje može prikupljati osobne podatke korisnika.

 

Tako je na lokaciji https://udruzenjepivara.hr/kontakt/ dostupno nekoliko polja koje je moguće ili nužno ispuniti u cilju ostvarivanja komunikacije s Udruženjem (dalje u tekstu „Kontaktni obrazac“). Na Kontaktnom obrascu, svaki korisnik koji želi ostvariti komunikaciju s Udruženjem, mora unijeti svoju email adresu, a slobodan je, ali ne i obvezan, unijeti i svoje ime i prezime. Email adresu korisnika

 

Udruženje koristi kako bi ostvarilo komunikaciju s korisnikom koji inicira komunikaciju, a ime i prezime kako bi unaprijedilo komunikaciju s korisnikom.

 

Udruženje može prikupljati i neke podatke u vezi s pristupom korisnika Mrežnim stranicama. Ovi podaci mogu uključivati IP adresu, tip preglednika, vrijeme pristupa i adrese web stranica korisnika. Udruženje može koristiti navedene podatke kako bi korisniku pružilo učinkovitiju korisničku uslugu, te kako bi olakšalo i općenito unaprijedilo korištenje Mrežne stranice.

Prenošenje osobnih podataka

 

Udruženje ne prodaje, ne iznajmljuje, ne posuđuje niti na drugi način prenosi osobne podatke korisnika koji su prikupljeni putem Mrežne stranice. Uz obvezu zadržavanja povjerljivosti i pridržavanja drugih pravila predviđenih Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka, Udruženje može dijeliti podatke s pouzdanim partnerima za određene svrhe: izradu statističke analize, omogućivanje korisničke potpore ili slične potrebe. Svakoj takvoj trećoj strani zabranjena je daljnja obrada osobnih podataka korisnika te se Udruženje obvezuje osigurati da se sve treće osobe obvežu postupati s osobnim podacima korisnika na način predviđen u Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka.

Prava korisnika u vezi s obradom osobnih podataka

 

Kada se obrada temelji na privoli, korisnik ima pravo povući privolu za obradu koju je dao Udruženju, ali povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja, zahtjev za povlačenje privole podnosi se slanjem takvog zahtjeva na niže navedenu email ili poštansku adresu Udruženja.

 

Korisnik ima pravo na pristup svim danim osobnim podacima, kao i na njihov ispravak ili brisanje ili ograničavanje obrade, kao i pravo na ulaganje prigovora na obradu koju vrši voditelj obrade te prava na prenosivost podataka. Također, u vezi s obradom osobnih podataka, korisnik imam pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu.

Sigurnost osobnih podataka

 

Osobne podatke korisnika, koji su prikupljeni prilikom posjeta Mrežnim stranicama, Udruženje štiti od neovlaštenog pristupa, upotrebe ili odavanja. Podaci na računalnim poslužiteljima pohranjuju se u kontroliranom, sigurnom okruženju, zaštićenom od neovlaštenog pristupa, upotrebe ili odavanja.

Uvjeti i izmjene

 

Uvjeti ove Izjave o zaštiti privatnosti uređuju upotrebu svih podataka prikupljenih prilikom posjeta Mrežnoj stranici. Udruženje zadržava pravo izmjene ove Izjave u bilo kojem trenutku kako bi prenijelo nove važne informacije te kako bi svi korisnici bili informirani o načinima na koje Udruženje na svojim mrežnim stranicama štiti njihove podatke.

Ostale informacija o obradi osobnih podataka

 

Udruženje informira sve korisnike Mrežne stranice, a u vezi s obradom njihovih osobnih podataka, o sljedećem:

  • ­ da je voditelj obrade osobnih podataka Udruženje proizvođača piva, slada i hmelja Hrvatske gospodarske komore, odnosno podredno sve njezine članice;
    ­
  • da je pravna osnova za obradu osobnih podataka privola koju daju korisnici koji popunjavanju Kontaktni obrazac, odnosno za podatke u vezi s posjećivanjem Mrežne stranice, pravna osnova je legitimni interes da se kvaliteta i iskustvo na mrežnoj stranici unaprijedi promatranjem podataka o učestalosti, vremenu i lokaciji pristupa mrežnoj stranici;
    ­
  • da je svrha obrade predviđena više gore u Izjavi o privatnosti;
    ­
  • da će voditelj obrade osobne podatke držati pohranjenima sve dok za to postoje legitimni poslovni interesi voditelja obrade ili dok od njega korisnik ne zatražim brisanje istih.

Informacije za kontakt

 

Udruženje će rado primiti sve komentare i sugestije u vezi s ovom Izjavom o zaštiti privatnosti, kao i sve ostale primjedbe u vezi sa zaštitom i unaprjeđenjem zaštite vaših osobnih podataka. U tom smislu, slobodno nam se obratite putem nekog od nižih kontakata:

 

Udruženje proizvođača piva, slada i hmelja HGK- a
10000 Zagreb, Croatia
T +385 1 4561 643
F +385 1 4561 545
stankosic@hgk.hr

 

U Zagrebu, lipanj 2018. godine